RSS

Overblik over 'Paprørs-Gate'

Nogle kalder det en af de vigtigste diskussioner inden for faget, mens andre mener, at der er langt vigtigere ting, vi bør debattere i stedet. Men faktum er, at sagen om de diskvalificerede fotos i Årets Pressefoto har fyldt utroligt meget, ikke bare her på hjemmesiden. Nye læsere kan begynde her - vi bringer et overblik.

Et medlem fangede dette motiv under den københavnske modeuge - det vides ikke, om designeren har ladet sig inspirere af 'Paprøs-Gate'. Foto: Søren Steffen
ForstørEt medlem fangede dette motiv under den københavnske modeuge - det vides ikke, om designeren har ladet sig inspirere af 'Paprøs-Gate'. Foto: Søren Steffen

11. januar 2012

Sagen begynder med, at Udstillingsudvalget i PF, der er identisk med PF's bestyrelse, beslutter sig for at diskvalificere en række billeder indsendt til Årets Pressefoto før dommerne fik mulighed for at se dem.

"Det kan være fint at gøre dele af billedet lidt mørkere, men i disse tilfælde har fotografen lukket dele helt ned i sort og på den måde helt fjernet dele af billedet helt. Den går ikke", fastslog Lars Lindskov i den artikel om diskvalificeringen, der blev offentliggjort på Pressefotografforbundets hjemmeside.

Artiklen indvarsler en ny praksis i Årets Pressefoto, hvor Udstillingsudvalget påtager sig rollen som 'pre-sceenere' før dommerne går i gang med voteringen.

"Vi spilder dommernes tid, hvis de skal bruge kræfter på at diskutere billeder, der alligevel bliver sorteret fra senere", lyder forklaringen fra Lars Lindskov i artiklen.

Sagen bliver straks omtalt på journalisten.dk, men fører hverken til kommentarer på pressefotografforbundet.dk eller på Journalistens hjemmesiden

Blandt de afviste serier er en serie fra Mændenes Hjem indsendt af freelancefotograf Thomas Nielsen. Det har fotografen selv gættet, før han han får en officiel besked fra Udstillingsudvalget.

Han undrer sig over formuleringen i afvisningen, for i hans øjne er der ikke tale om, at han lukket billederne ned i et billedbehandlingsprogram. Han har derimod brugt en såkaldt 'snoot' på flashen, der centrerer lyset i motivet. Snoot'en har han selv fremstillet af et stykke pap og noget gaffa-tape.

23. januar 2012

Thomas Nielsen beslutter sig for en gimmick i håb om at sætte gang i debatten om diskvalifikationen. Han sætter paprøret til salg på eBay for 450$. med i købet får køberen dog også 10 kopier af billederen fra den bortdømte serie.

Han offentliggør auktionen på sin Facebook-side og linket til den bliver hurtigt delt blandt kollegerne, bl.a. på den lukkede gruppe for PF's medlemmer på Facebook.

Det fører til, at vi skriver om auktionen på pressefotografforbundet.dk, hvilket straks medfører en lang række debatindlæg, både på hjemmesiden (45 ialt p.t.) og på Facebook-gruppen. Ingen af indlæggene synes at bakke op om Udstillingsudvalgets beslutning og mange af debatørerne hæfter sig ved, at udvalget ikke har udbedt sig rå-filer fra fotografen, før de bortdømmer serien.

Men indlæg i debattråden handler også om reglerne i Årets Pressefoto generelt med afsæt i den konkrete sag.

24. januar 2012

Pressefotografforbundets bestyrelse deltager ikke debatten på hjemmesiden, men skriver i stedet en artikel, hvori det oplyses, at man vil evaluere Årets Pressefoto på et bestyrelsesmøde en uge senere. Herefter vil man komme med en udmelding.

Der kommer kun en enkelt kommentar til dette indlæg, hvor et medlem udtrykker håb om, at man får at vide, hvad der egentlig er sket.

"I det konkrete tilfælde, går der rygter om det har været en misforståelse, da billederne IKKE er efterkopieret i photoshop, med det er en flash effekt", skriver freelancefotograf Lars Bech.

25. januar 2012

Journalisten.dk følger op på sagen. Det sker med henvisning til artiklen på Presssefotografforbundets hjemmeside og medfører to debatindlæg.

28. januar 2012

Uffe Frandsen skriver et indlæg i debatten, hvor han fortæller, at han i 2008/2009 vandt den 2. pris i Reportage Danmark med en serie, der var optaget ved at zoome flashen og derfor var mørk og dyster i hjørnerne.

30. januar 2012

Her bringer presssefotografforbundet.dk et blogindlæg fra Kristian Djurhuus, der handler om udtrykket 'troværdighed', der har gået igen i debatten om paprøret og reportagen fra Mændenes hjem.

Blogindlægget afføder 16 debatindlæg på hjemmesiden.

31. januar 2012

Bestyrelsen i Pressefotografforbundet offentliggør en erklæring, hvori man fastholder, at det var berettiget at fjerne de pågældende billeder fra Årets Pressefoto. Samtidig har man besluttes, at der skal være en klar og mere fast defineret procedure for, hvordan den slags sager skal håndteres. Det antydes, at man bl.a. vil indhente rå-filer.

Erklæringen afføder fire debatindlæg på hjemmesiden.

1. februar 2012

Journalisten.dk følger op på sagen morgenen efter, bl.a. med et interview med Lars Lindskov, formand for Pressefotografforbundet. Han fortæller bl.a., at beslutningen om at fastholde diskvalifikationen af Thomas Nielsens serie ikke var enstemmig.

Samtidig slår han fast, at det ikke gør nogen forskel, om man lukker billedet ned i Photoshop eller bruger en såkaldt 'snoot. Han mener heller ikke, at det havde gjort nogen forskel, at Udstillingsudvalget havde set råfilerne, før de traf deres beslutning.

Der indkommer 14 debatindlæg på journalisten.dk's hjemmeside.

Sædvanen tro omtales Journalistens artikel også på pressefotografforbundet.dk og det kommer der 13 debatindlæg ud af. Det kniber stadig med at finde opbakning til bestyrelsens beslutning uden for kredsen af bestyrelsesmedlemmer.

Bl.a. skriver Michael Bager, der er medlem af Pressefotografforbundets bestyrelse, et indlæg, hvori han slår fast, at det er en misforståelse, at paprør er forbudt i Årets Pressefoto. Det samme gælder brugen af flash og Photoshop. Billederne indsendt til Årets Pressefoto skal blot give et troværdigt billede af, hvad der foregik foran kameraet i eksponeringsøjeblikket.

Senere samme dag offentliggør vi på pressefotografforbundet.dk en klumme skrevet af Søren Pagter, der er leder af Fotojournalistuddannelsen. Han mener, at beslutningen om diskvalifikationen er forkert og at bestyrelsen skylder Thomas Nielsen en undskyldning. Der indkommer 10 kommentarer til klummen.

2. februar 2012

Journalisten.dk refererer indholdet af Søren Pagters klumme.

Samme dag slutter Thomas Nielsens auktion på eBay. Der er indkommet ét bud fra en køber, der kalder sig 'f***n'.

3. februar 2012

Kl. 5.37 om morgenen poster bestyrelsesmedlemmet Peter Hove Olesen et debatindlæg på pressefotografforbundet.dk og på den lukkede Facebook-gruppe. Han skriver, at han vil trække sig fra bestyrelsen ved næste generalforsamling, ikke fordi han er uenig med beslutningen om at udelukke Thomas Nielsens fotos, men fordi han er dødtræt af den skingre debat og de mange spidse bemærkninger, som han får fra de medlemmer, han møder i forbindelse med sit arbejde.

Han afslører også, at diskvalifikationen ikke alene handler om et paprør på flashen, men også at Thomas Nielsen har efterbehandlet billederne i Photoshop og dér gjort det mørker områder endnu mørkere.

"I kommentarer på hjemmesiden og med “Likes” på facebook er det som om alle er enige om at PF’s udstillingsudvalg er en flok forstokkede blinde idioter, der ikke kan se godt fotografi, om så det ramte dem midt mellem øjnene. Som om alle godtager Thomas’ udlægning af sagen", skriver han.

Han erkender dog, at Udstillingsudvalget har begået en fejl ved ikke at indkalde rå-filerne, før man traf beslutningen. Det er i øvrigt Peter Hove Olesen, der døber sagen 'Paprørs-Gate'.

Debatindlægget vurderes af webredaktionen til at være så betydningsfuldt, at vi laver en selvstændig artikel om Peter Hove Olesens udmelding.

Journalisten.dk er også hurtige til at henvise til Peter Hoves Olesens debatindlæg, der hurtigt får 32 'likes' på Facebook.

Hans indlæg får straks nogle af kritikerne af beslutningen til at undskylde, hvis man har været for hårde i tonen og man opfordrer Peter Hove Olesen til at genoverveje sin beslutning om at udtræde af bestyrelsen.

Der kommer dog også kritik af, at bestyrelsen ikke har været klar og overbevisende i tidligere udmeldinger.

Leo Grøndal kommenterer i en selvstændig tråd et delaspekt i Peter Hove Olesens indlæg, hvor han fortæller om et billeder fra Libyen, som nogle læsere troede var fup.

Et andet bestyrelsesmedlem, Thomas Sjørup, følger op med et debatindlæg, hvori han skriver, at han bakker op om bestyrelsens beslutning, selvom han personligt mener, at diskvalifikationen var forkert. Han understreger desuden, at han ikke vil trække sig fra bestyrelsen, selvom arbejdet kan være surt engang imellem.

4. februar 2012

Pressefotografforbundet.dk bringer en klumme skrevet af Bjarke Myrthu, der i en periode var ansat på Magnum, hvor debatten om brugen af Photoshop også rasede.

Her sluttede debatten, da Josef Koudelka "med en passioneret dundertale på et af årsmøderne kundgjorde, at det mindede ham om den kommunisme, han havde bekæmpet og var flygtet fra, hvor nogle få magthavere lavede ideologiske regler for masserne", skriver Bjarke Myrthu, der foreslår nedsættelse af et 'etisk råd', der kan "arbejde med løbende reviderede retningsliner, moderere debatter og tage stilling til konkrete eksempler".

Der indkommer fem debatindlæg, heriblandt et langt indlæg fra freelancefotograf Stig Stasig.

Han skriver bl.a., at "det er formålsløst overhovedet at opstille nogen form for regler for anvendelse af Photoshop, da fotografiet som grundsubstans bygger på tillært illusionsforståelse og teknisk adaption, og dette princip kan selvfølgelig heller ikke gradbøjes. (...) Reglerne tjener fortiden og industrien, og ikke fotografiet. Det er i enhver tid de udøvende fotografer, der udvikler fotografiet og det gøres netop ikke ved at opsætte hæmmende begrænsninger".

Samme dag kan vi på hjemmesiden offentliggøre, at fotograferne i fotofællesskabet 16tyve, hvor Thomas Nielsen er medlem, har indkaldt til en debataften, hvor nogle af sagens parter stiller op til en paneldebat. Debatmødet finder sted den 22. februar 2012 kl. 19.30. Man skal tilmelde sig på forhånd!

Det synes umiddelbart at lægge en dæmper på debatlysten på hjemmesiden.

7. januar 2012

Ditte Valente fra Pressefotografforbundets bestyrelse skriver en klumme om sagen på Pressefotografforbundets hjemmeside.

"På baggrund af dette års diskussion, vil jeg derfor anbefale, at vi fremover lader dommerne se alt", konkluderer hun.

Hun mener, at det var en klar fejl ikke at informere den enkelte fotograf om beslutningen og dermed gav dem mulighed at fremvise raw-filerne.

"Da beslutningen blev offentliggjort, var det vigtigt for os, at det ikke blev en personsag, men en principsag. (...) Artiklen var meget omhyggeligt formuleret, så ingen kunne genkende de enkelte billeder, der var i spil ud fra ønsket om at beskytte de aktuelle fotografer for eventuelle efterspil. Det hensyn førte efterfølgende til en mudret kommunikation fra bestyrelsens side, som ingen havde glæde af. Det viser hvor svært diplomati er", skriver hun.

14. februar

Journalisten.dk offentliggør en artikel, hvor Thomas Nielsen kritiserer, at et bestyrelsesmedlem, der var med til at træffe beslutningen om diskvalifikation, selv deltog i Årets Pressefoto.

15. februar

Fagbladet Journalisten udkommer med en større artikel om 'Paprørs-Gate'.

22. februar

Paneldebatten arrangeret af fotofællesskabet 16tyve skaber ikke større enighed mellem parterne. Det fremgår af det referat, som journalisten.dk bringer.

24. februar

Grafiker Ole Munk skriver et blogindlæg, hvor han kalder debatten fjollet og fastslår, at i hans optik kan man ikke opstille regler for manipulation, da fotografi er manipulation i sig selv.

Oprettet 6-2-2012 18:34 · Sidst ændret 25-2-2012 16:13

Skriv en kommentar til denne artikel

For at kommentere artikler skal du være registreret bruger på sitet og være logget ind.

Debat

Overblik over 'Paprørs-Gate', måske lidt snak til Jubilæumsfesten
Vagn-Ebbe Kier: Denne gode, vigtige og lange debat fortjener også Reuters holdning til billedbearbejdning, som stadig findes på: http://blogs.reuters.com/blog/archives/4327 Mh Vagn-Ebbe Kier
14. februar 2012 16:23
Overblik over 'Paprørs-Gate'
Jens Tønnesen: "Men - hvorfor er det nu debatten på PF hjemmesiden er lukket inde under et login, stik modsat debatten på Journalisten?" Fordi vi gerne vil sikre os, at folk er dem, de udgiver sig for. Naturligvis kan...
7. februar 2012 17:19
Overblik over 'Paprørs-Gate'
Leo Grøndal: Tak Jens, nu er mit ego faldet til ro! Men - hvorfor er det nu debatten på PF hjemmesiden er lukket inde under et login, stik modsat debatten på Journalisten?
7. februar 2012 16:55
Overblik over 'Paprørs-Gate'
Jens Tønnesen: "jeg (..) faldt over følgende lille bitte sætning. ”Et medlem kommenterer i en selvstændig tråd et delaspekt i Peter Hove Olesens indlæg, hvor han fortæller om et billede fra Libyen, som nogle læsere troede...
7. februar 2012 13:26
Overblik over 'Paprørs-Gate'
Leo Grøndal: Tak Jens Tønnesen! Dit ”Overblikket over ”Paprørs-Gate” er en overskuelig gennemgang af forløbet med link og det hele. Flot arbejde, der fortjener stor ros! Så efter de velmente "roser" finder du det måske...
7. februar 2012 13:09

Hjemmesider

Michael Medgyesi

Allround fotograf - alt fra mad, over mode...

www.vimeo.com

Claus Bonnerup

www.clausbonnerup.dk

Martin Wendel Damgård

Billedjournalist på NORDJYSKE Medier

www.billedlotteri.dk

Jakob Jørgensen

www.jakobjoergensen.com

Cathrine Ertmann

cathrineertmann.dk

Henrik Sørensen

Illustration, portræt, reportage, magasinfotografi...

www.henriksorensen.dk

Peter Godrim Mørk

www.thisted-dagblad.dk

Mette Mørk

www.mettevuns.dk

Torben Sørensen

Selvstændig Freelance fotograf med eget bureau....

kalabas.dk

Jacob Ljørring

Ugeblade, årsberetninger, annonce, pressebilleder,...

www.godebilleder.dk

Peter Kamp Knudsen

Fotos til bøger, blade, magasiner, reklamer,...

www.peterkampknudsen.com

Simon Knudsen

www.simonknudsen.dk

Benjamin Kürstein

benjaminkurstein.com

Michael Bager

Multimedie-produktioner fra pressefotograf...

www.michaelbager.dk

Henrik Elo Jørgensen

Foto, video og web produktion

www.elomedia.dk
396 medlemmer af Pressefotografforbundet har egen hjemmeside. Besøg medlemmernes hjemmesider her:Hjemmesider

Alle rettigheder til de anvendte billeder på dette site tilhører den enkelte fotograf. Det er derfor ikke tilladt at anvende disse foto uden tilladelse fra fotografen.

Valid XHTML 1.0 StrictValid CSS!
Pressefotografforbundet
Gl. Strand 46 · 1202 København K

Kontakt Pressefotografforbundet

Dansk Journalistforbund