RSS

Kritik af DR for udsendelsen 'En Klima-Krimi'

Pressenævnet giver DR kritik for udsendelsen "En Klima-Krimi", hvor en delingsfører fra politiet giver ordre til magtanvendelse - også mod pressefolk. Kritikken går blandt andet på at lydoptagelserne bringes i sammenhæng med en billedside, der ikke nødvendigvis afspejler delingsførerens udtalelser.

Efter de foreliggende oplysninger lægges det til grund, at delingsførerens udtalelser må anses som ordre til eventuel magtanvendelse mod tilstedeværende, herunder pressefolk, i det omfang, disse måtte hindre politiets arbejde i at skabe sikkerhed, fred og orden.

For så vidt angår udsendelsen ”En Klima-Krimi!”, finder Pressenævnet, at Danmarks Radio har tilsidesat god presseskik ved – uden at dette var oplyst – at bringe udtalelserne i sammenhæng med en billedside, der ikke nødvendigvis afspejler delingsførerens udtalelser. Hertil kommer, at der over for seeren gives indtryk af, at de tre udtalelser er bragt i kronologisk rækkefølge, hvilket heller ikke er tilfældet.

Nævnet udtaler kritik af Danmarks Radio for ikke at gøre seerne opmærksomme på, at billederne ikke nødvendigvis tidsmæssigt er en direkte følge af ordrerne over politiradioen.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at oplysninger, der kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den, de vedrører. Angreb og svar bør, hvor det er rimeligt, bringes i sammenhæng og på samme måde, jf. punkt A.3 og A.4.

Uanset, at optagelserne fra politiradioen er delingsførerens ordrette udtalelser, finder Pressenævnet, at Københavns Politi burde have haft forelagt udtalelserne eller oplysningerne herom inden udsendelsen, så klagers kommentarer kunne have været bragt i udsendelsen. Henset til, at optagelsen var cirka et år gammel på offentliggørelsestidspunktet og ikke havde en sådan nyhedsmæssig værdi, at der var grundlag for at bringe den, førend Københavns Politi havde haft mulighed for at kommentere den, udtaler Pressenævnet kritik af Danmarks Radio for ikke at indhente klagers kommentarer inden offentliggørelsen.

Genmæle

Det følger af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle i massemedier over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Under henvisning til nyhedsindslaget på DR Update på dr.dk (udsagnene ”da en indsatsleder til klimademonstrationerne sidste år gav direkte ordre til at bruge kniplerne mod pressefolk” og ”lydoptagelser viser, at politiet under klimatopmødet sidste år gav direkte ordre til betjentene om at slå løs på journalister”), artiklen ”Ordre: Slå på journalisterne” på dr.dk (udsagnet ”at politiets indsatsleder under demonstrationen 16. december 2009 opfordrer sine betjente til at slå løs på pressen”) samt indslaget i TV-Avisen på DR1 (udsagnet ”Og politiet gik målrettet med kniplerne efter demonstrationerne og pressefolk”) finder Pressenævnet, at navnlig disse kan give indtryk af, at delingsføreren opfordrede til magtanvendelse i et større omfang end det var nødvendigt mod de fremmødte, herunder navnlig journalisterne. Da dette ikke er dokumenteret, og udsagnene er egnet til at påføre Københavns Politi skade af betydning, er klager berettiget til at få bragt et genmæle heroverfor.

Derimod finder nævnet, at udsagnet ”hvor politiets indsatsleder opfordrer til rødglødende knipler mod både demonstranter og presse under sidste års klimademonstration” må betragtes som en korrekt oplysning, og Københavns Politi er ikke berettiget til at få bragt et genmæle over for denne.

I medfør af medieansvarslovens § 49, jf. lovens § 39, pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Danmarks Radio at bringe følgende på DR1, DR2, DR Update, dr.dk/pirattv og på dr.dk/nyheder:

”I december 2010 bragte DR2 og Pirat TV udsendelsen ”En Klima-Krimi!”.

Udsendelsen fulgte nogle klimaaktivister under klimatopmødet COP 15 og viste bl.a. optagelser fra en demonstration den 16. december 2009 uden for Bella Center, hvor klimaforhandlingerne foregik.

Københavns Politi har klaget til Pressenævnet over udsendelsen. Nævnet har pålagt os at bringe følgende meddelelse:

I udsendelsen blev der bragt brudstykker af en lydoptagelse, der blandt andet indeholdt radiomeldinger fra en delingsfører fra Københavns Politi.

Udsendelsen kunne give det indtryk, at Københavns Politi under klimatopmødet COP 15 i december 2009 bevidst ønskede at slå de fremmødte pressefolk med stavene. Udtalelserne blev imidlertid bragt i sammenhæng med en billedside, som ikke nødvendigvis afspejler delingsførerens udtalelser blandt andet ved, at udtalelserne ikke er bragt i den rækkefølge, som de blev sagt. Pressenævnet har udtalt kritik af Danmarks Radio for med redigeringen ikke at have givet et reelt dokumentarisk billede af det passerede.

Danmarks Radio havde ikke op til udsendelsestidspunktet kontaktet Københavns Politi med henblik på at efterprøve de oplysninger, der indgik i udsendelsen. Det fremgår af de vejledende regler for god presseskik, at kritiske oplysninger bør forelægges for den angrebne part. Det skete ikke, og dermed havde Københavns Politi ikke reel mulighed for at kommentere de oplysninger, udsendelsen frembragte. Danmarks Radio har således ikke levet op til god presseskik.

I samme forbindelse bragte DR Nyheder en række indslag, hvor det blev fremført som et faktum, at Københavns Politi målrettet gik efter at slå pressen med stavene. Disse anklager mod Københavns Politi tog udgangspunkt i den kritiserede gengivelse af lyd- og billedoptagelserne i ”En Klima-Krimi!”. DR Nyheder har således ikke levet op til god presseskik.

Pressenævnet bemærker, at nævnet i sin årsberetning for 2005 præciserede praksis vedrørende offentliggørelse på internettet. En kendelse bør bringes i mediet i en periode, der svarer til den tid, i hvilken den påklagede artikel har været bragt, og der bør oprettes et link til kendelsen fra artiklen, hvis denne fortsat bringes på hjemmesiden.

Linket til hele kendelsen vil være tilgængeligt fra fredag den 6. maj 2011 på Pressenævnets hjemmeside.

Oprettet 5-5-2011 15:50

Skriv en kommentar til denne artikel

For at kommentere artikler skal du være registreret bruger på sitet og være logget ind.

Debat

Ingen debatindlæg fundet!

Hjemmesider

Birger Vogelius

Reportage, portræt, feature, sport, bryllup...

www.pressefotograf.dk

Rasmus Flindt Pedersen

Freelancefotograf.

flindtpedersen.com

Peter Hauerbach

Presse, reportage, rejse- og undervandsfotografering.

www.globalpresse.dk

Hans Otto

Journalistik i reportage, feature, illustration...

www.hansotto.dk

Vibeke Toft

www.vibeketoft.dk

Carsten Bundgaard Andersen

www.carstenbundgaard.dk

Jens Panduro

Freelance fotojournalist med base i København....

www.jenspanduro.dk

Mette Krull More

www.krullfoto.dk

John Olsen

Reportage, feature, luftfoto, digital billedarkiv

www.photodan.dk

Martin Kurt Haglund

Feature, portræt, reportage

www.martinkurt.dk

Henrik Frydkjær

Reportage, portræt, nyhed, illustration m.v

www.henrikfrydkjaer.dk

Nils Rosenvold

Billedreportage, pressefoto. Digital billedtransmission

www.nilsrosenvold.dk

Lars Skaaning

www.larsskaaning.dk

H. C. Børner

Freelance og vikar. Fotograferer ALT - Overalt....

skysite.dk

Ole Joern

Fotojournalist

www.redstarphoto.dk
395 medlemmer af Pressefotografforbundet har egen hjemmeside. Besøg medlemmernes hjemmesider her:Hjemmesider

Alle rettigheder til de anvendte billeder på dette site tilhører den enkelte fotograf. Det er derfor ikke tilladt at anvende disse foto uden tilladelse fra fotografen.

Valid XHTML 1.0 StrictValid CSS!
Pressefotografforbundet
Gl. Strand 46 · 1202 København K

Kontakt Pressefotografforbundet

Dansk Journalistforbund