RSS

Del dit salg med journalisten

En afgørelse i Dansk Journalistforbund betyder i yderste konsekvens, at du skal dele fremtidige indtægter fra arkivsalg med den journalist, du lavede den oprindelige historie sammen med. Journalisten kan kræve at få delt ophavsret til billederne brugt i bladet.

Jørn Stjerneklar fik i 2007 hædrende omtale i Årets Pressefoto fra et afsnittene i Congo-trilogien.
ForstørJørn Stjerneklar fik i 2007 hædrende omtale i Årets Pressefoto fra et afsnittene i Congo-trilogien.

"Så mistede vi lige halvdelen af vores ophavsret".

Sådan lød ordene fra fotograf Jørn Stjerneklar fra MaydayPress, da han forleden fik mail fra DJs formand. Hvad der startede som en strid mellem et PF-medlem og Producentforeningen er nu endt med, at fotografer skal dele deres ophavsret med journalister efter en beslutning truffet i DJs forretningsudvalg.

Først lidt baggrund: I foråret 2006 beder Jørn Stjerneklar produktionsselskabet Final Cut Productions om at få udleveret sine råbånd til de tre tv-programmer ”Det Danske Congo-Æventyr”, han han lavet med journalisten Peter Tygesen og med Final Cut som co-producent.

Jørn Stjerneklar har både været fotograf, instruktør og co-producent på programmerne. Men producent Mikael Opstrup fra Final Cut nægter at udlevere båndene, da han mener Final Cut har ejendomsretten over dem.

"Det, der tilhører dig, er fotografens ophavsret", skriver Mikael Opstrup i marts 2006.

Dansk Journalistforbund mener, at Jørn Stjerneklar har loven på sin side og er klar til at føre en retssag mod Final Cut Productions. I de indgåede kontrakter står der intet om, at, at fotografen skal overdrage sin ejendoms- eller ophavsret over sine råbånd til Final Cut eller andre.

"Jeg har tidligere afgivet alle rettigheder til tv-optagelser, men så har det stået i min kontrakt. De her billeder fra Congo har jeg siddet på en flodbåd i ugevis for at lave, været døden nær af malaria osv. Programmerne var min idé og alle optagelser var lavet, da Final Cut Productions kom ind over. Så jeg ville da aldrig bare afgive min ophavs- og ejendomsret", siger Jørn Stjerneklar i dag om de 45 timers bånd.

Journalist på banen

Mens DJ forsøger sig med forhandlinger med Producentforening får jurist Lone Amtrup pludselig også journalist Peter Tygesens advokat i røret. Advokaten mener, at ejendoms- og ophavsretten til råbåndene ikke tilhører Final Cut Productions, men Jørn Stjerneklar og Peter Tygesen i fællesskab. Hun kræver derfor, at Peter Tygesen skal have halvdelen af salget, hvis billederne sælges igen.

Lone Amtrup er uenig. Hun skriver i en mail til Jørn Stjerneklar i juni 2006:

"Jeg blev noget irriteret på denne advokatdame, der insisterede på at du og Peter havde delte rettigheder - selv til råmaterialet".

I en anden mail uddyber hun samtalen med Peter Tygesens advokat:

"Da hun hævdede at Peter havde de samme rettigheder som dig, blev jeg først rigtig bekymret/mistænksom!! Og som du kunne se på Producentforeningens seneste svar, så tror jeg ganske rigtigt, at vi skal i gang med en retssag".

Forsøg på kompromis

Principielt har Jørn Stjerneklar ikke noget imod at lade Peter Tygesen få en kopi af råbåndene. Han skal bare spørge Jørn om lov til at bruge materialet og betale for brugen. Men først skal Jørn Stjerneklar selv have sine råbånd ud af Final Cut.

Peter Tygesen er imod den plan. Han prøver udenom Jørn Stjerneklar at få lavet en aftale med Mikael Opstrup om kopiering af båndene. Ved juletid meddeler han, at en løsning er fundet. Final Cut Productions vil give tilladelse til, at der bliver trukket to digitale kopier af de 45 råbånd, hvis Tygesen selv vil sidde og kopiere de 45 timers bånd.

Umiddelbart er både forbundets juridiske afdeling og Jørn Stjerneklar glade for aftalen, da den betyder, at Jørn Stjerneklar IKKE skal opgive sine rettigheder og han nu langt om længe kan få sine optagelser tilbage, ganske vist kun i en digital kopi. Men glæden bliver kortvarig. Som jurist Lone Amtrup skriver i en mail til Jørn Stjerneklar i marts 2007:

"Før jul mente han (Peter Tygesen, red.), at han havde fundet LØSNINGEN. Men da det gik op for dig (og mig), at det betød, at I selv skulle betale for at få kopien af båndene udleveret, var hans forslag jo ikke så spiseligt".

Jørn Stjerneklar skønner, at det vil koste ham omkring 4.500 kroner i bånd at få sine egne råbånd udleveret i en digital kopi og mindst 1.000-1.500 kroner at få sendt dem sikkert til Sydafrika med kurer.

"Og jeg mener ikke, at jeg skal betale op til 6.000 kr. for noget, der dybest set er mit eget", siger Jørn Stjerneklar.

Lone Amtrup skriver til Producentforeningen, at hun fastholder, at det er Mikael Opstrup som skal betale for kopi og forsendelse, da det er ham, der ønsker at beholde originalbåndene. Producentforeningen afviser det.

Håndsky

Jørn Stjerneklar foreslår derfor forbundet, at de går videre med den oprindelige plan – nemlig at lægge sag an mod Final Cut Productions.

Men Lone Amtrup ser problemer i horisonten. Eller nærmere bestemt på direktionsgangen i forbundshuset på Gammel Strand. Hun skriver til Jørn Stjerneklar:

"Jeg vil lige vende den med ledelsen, hvad vi gør, hvis to medlemmer ikke er enige om at køre en sag/hvordan en sag skal håndteres. Det er ikke uproblematisk, så det håber jeg, du har forståelse for...."

Efter at have konsulteret ledelsen dropper Lone Amtrup i maj 2008 sit tilsagn om at føre sagen på vegne af Jørn Stjerneklar mod Final Cut Productions med ordene:

"Jeg kan ikke komme videre med den (sagen, red.), før du og Peter er enige, da I begge to er medlemmer".

Herefter ryger sagen til forbundsformand Mogens Blicher Bjerregaard, som beder Lone Amtrup om en redegørelse af hændelsesforløbet.

Det er uvist, om Lone Amtrup har ændret forløbet eller om Mogens Blicher Bjerregaard har misforstået hendes redegørelse. Men den 12. september 2008 skriver han til Jørn Stjerneklar:

"Efter et langt forløb accepterede Final Cut Productions at lave et sæt digitale kopier af råbåndene og sende til henholdsvis PT og dig. Final Cut Productions ønskede dog ikke at betale for forsendelsen! Du mente, at det var så principielt, at der nu skulle føres en sag på omkostningerne til forsendelsen."

Alle oplysninger i de fire sætninger er forkerte og Jørn Stjerneklar skriver tilbage, at hvis sagen bare drejede sig om forsendelse, så havde der ikke været en sag.

DJs forretningsudvalg behandler herefter sagen og beder om en juridisk vurdering.

Farlig afgørelse

Den 20. oktober holder FU igen møde og et flertal beslutter på baggrund af den juridiske vurdering foretaget af Lone Amtrup og Anne Louise Schelin, at journalisten Peter Tygesen har delt ophavsret til de 45 råbånd, som fotografen Jørn Stjerneklar alene har optaget. De henviser til Ophavsretsloven paragraf 6:

"Har et værk to eller flere ophavsmænd, uden at de enkeltes bidrag kan udskilles som selvstændige værker, har de ophavsret til værket i fællesskab"

I kulturministeriet siger juridisk specialkonsulent Thomas Nording Groos om delt ophavsret:

"Spørgsmålet er, hvornår et fælles værk opstår. Altså hvis to personer står ved et lærred og begge maler, så er der jo ingen tvivl. Men hvis en kameramand står og optager og journalisten er ham, der står og siger: 'Nu skal du filme den elefant', så er de måske også fælles om værket".

Peter Tygesen har ikke lavet tv før, så det var Jørn Stjerneklar, der alene valgte motiverne og også instruerede Tygesen. Forelagt de oplysninger siger Thomas Nording Groos:

"Så vil jeg umiddelbart sige, at ophavsretten til optagelserne tilhører fotografen. Og jeg vil mene, at en domstol bør tage stilling til sagen".

Thomas Nording Groos vil ikke afvise, at DJ kan vinde sagen, men han mener forbundets beslutning er så principiel, at en domstol bør afgøre det.

Udover den delte ophavsret mener FU, at Jørn Stjerneklar og Peter Tygesen også har et delt aftaleret-ansvar, fordi faktureringen til Final Cut Productions ifølge FU ikke har været nøje udspecificeret.

"Det er ikke Jørn Stjerneklar (som har fået betaling, red.) for sit arbejde og Peter Tygesen for sit arbejde... Således er Jørn og Peter aftaleretligt nødsaget til at være enige om det fulde materiale", lyder det.

Det er nye oplysninger for Jørn Stjerneklar, som har sine fakturaer til Final Cut Productions i sin skuffe. Alle fakturaer er skrevet på hans eget firmas brevpapir, nemlig MAYDAY PRESS, og hans honorar for optagelser, instruktion og redigering fremgår klart.

Farvel til halvdelen af dit salg

Hvilken indflydelse har forretningsudvalgets beslutning for fotograferne i DJ?

I yderste konsekvens betyder den, at en fotograf skal afgive halvdelen af sin ophavsret, hvis han sammen med en journalist for eksempel sælger en artikel til Samvirke. Journalisten kan kræve at få delt ophavsret til billederne brugt i bladet, men også til efterfølgende indtægter fra fotografens optagelser ved arkivsalg.

Lars Lindskov talte som den eneste imod forretningsudvalget afgørelse. Han forklarer:

"Efter min opfattelse foreligger der ikke et eneste bevis for, at Jørn har afgivet sin ophavs- og ejendomsret til Peter Tygesen og Peter har lige så lidt ret til Jørns råbånd, som Jørn har ret til indtægter fra de artikler, som Peter Tygesen har produceret på baggrund af hans research og rejse til Congo med Jørn".

Ingen vil sige det højt, men alt tyder på, at der er taget en meget forkert og for alle fotografer meget farlig beslutning i DJs forretningsudvalg i et forsøg på at undgå at køre en retssag for et medlem (Jørn Stjerneklar mod Final Cut Productions) mod et andet medlems ønske (Peter Tygesen).

Ønsker du at protestere mod forretningsudvalgets afgørelse, så send en mail til - gerne med en kopi til , så PF kan følge op på sagen.

OBS!

Denne artikel er skrevet af Helle Maj, der deler privat- og firmaadresse med Jørn Stjerneklar i Sydafrika.

Oprettet 26-10-2008 19:29

Skriv en kommentar til denne artikel

For at kommentere artikler skal du være registreret bruger på sitet og være logget ind.

Debat

Del dit salg med journalisten
Tanja Jørgensen: Ja, hvem har ophavsretten når flere skaber et værk? Interessant spørgsmål, men når det handler om tv-dokumentar så kan der da ikke være nogen tvivl om at fotografen har ydet en så selvstændig og kunstnerisk...
28. oktober 2008 09:07

Hjemmesider

Frank Cilius

Sport, reportage, erhverv, portræt m.m

www.cilius.com

Brian Rasmussen

Freelance fotograf i Danmark

www.fotografhuset.dk

Steven Achiam

www.stevenachiam.com

John Spange Rasmussen

Farve og sort/hvide fotos fra hele Sydgrønland

www.narsaq.dk

Jakob Jørgensen

www.jakobjoergensen.com

Bjørn Stig Hansen

www.bjornstighansen.com

Mikal Schlosser

Mennesker, reportage ind/udland. Projektorienteret:...

www.mikals.dk

Mette Krull More

www.krullfoto.dk

Lars Henrik Laursen

Fotografi og video/film produktion.

www.larslaursen.dk

Kristine Kiilerich

www.kristinekiilerich.com

Lasse Kofod

lassekofod.dk

Hans Christian Jacobsen

Fotojournalist.

www.hcjacobsen.com

Trondur Høgnason Dalsgard

www.dalsgard.com

Martin Wendel Damgård

Billedjournalist på NORDJYSKE Medier

www.billedlotteri.dk

Anders Brohus

www.andersbrohus.com
396 medlemmer af Pressefotografforbundet har egen hjemmeside. Besøg medlemmernes hjemmesider her:Hjemmesider

Alle rettigheder til de anvendte billeder på dette site tilhører den enkelte fotograf. Det er derfor ikke tilladt at anvende disse foto uden tilladelse fra fotografen.

Valid XHTML 1.0 StrictValid CSS!
Pressefotografforbundet
Gl. Strand 46 · 1202 København K

Kontakt Pressefotografforbundet

Dansk Journalistforbund