RSS

Vi er jo til grin!

Skjult indlæg
billede
PF-Medlem
Kreds 2
#1
Allan Andersen skrev 18. juli 2011 13:17
Lukkethed hos politiet og trangen til absolut IKKE at fortælle noget til Pressen præger desværre nyhedsdækningen mere og mere - selv banale små ting bliver overset eller 'glemt'

Selv kan jeg sidde hver morgen og forsøge at hive lidt stof ud af den lokale døgnrapport fra Nordsjællands Politi, uheldigvis kræver det så en køretur på 2 x 20 kilometer idet politiet ikke har tid / lyst til at betjene pressen pr. telefon !

Åbenbart er begrebet telefonmøde helt ukendt for det danske politi ?

Ydermere er det besynderligt at man - trods klar udmelding om hvilket geografisk område man vil høre ALT om - kan se at ikke mindre end syv bilindbrud, en container brand og et tyveri fra en byggeplads er elegant overset ?

Lykkeligvis har vores netavis hurtige borgere, men det er nu noget skidt når borgerne kan fortælle netavisen om sager som retligt burde have været præsenteret af politiet ved gennemgang af døgnrapporten.

Når man så tænker på hvad man 'glemmer' at fortælle om så små og banale ting - hvad mon man så ellers skubber ind under gulvtæppet ?
Skjult indlæg
billede
PF-Medlem
Kreds 2
#2
Allan Andersen skrev 18. juli 2011 13:20
Jeg skal lige huske at tilføje, at jeg har fuld forståelse for at sager der efterforskes og hvor en offentligørelse af sagen kan ødelægge alt, skal holdes tilbage - indenfor rimelighedens grænser.

Desværre er alle sager nu pludselig hemmelige, det er skidt for samfundet og for borgerne at der nu er denne udvikling.
Skjult indlæg
#3
Niels Riis Ebbesen skrev 18. juli 2011 21:06
Hej Allan, dit seneste udspil er jo på mange måder en gentagelse af de problematiker, som du spillede ud med i din forrige tråd, og jeg kan derfor endnu en gang sige, at det er meget svært at være uenig med dig.

Politiet har i løbet af de sidste 5-10 år lukket mere og mere af for informationerne til pressen og offentligheden, i dag er det faktisk sådan, at det kun er i de få tilfælde, hvor der er journalister som gennem mange år har opbygget nogle særligt gode relationer til enkelte poltifolk, at der stadig eksisterer et fornuftigt samarbejde.

Din argumentation kan i øvrigt underbygges af politiets døgnrapporter - http://www.politi.dk/Nordsjaelland/da/lokalnyt/Doegnrapporter/ - iflg. dem så har Norsjællands Politi i snit under 10 sager pr. døgn, og set i det lys, så kan der umuligt være arbejde nok til de hundredevis af politifolk der er i den politikreds.

Med venlig hilsen
Niels Riis Ebbesen
Skjult indlæg
#4
Benny Kühnell skrev 19. juli 2011 09:35
Hej Allan.

I en politistat er navnet på samme DET HEMMELIGE POLITI. Gør som jeg, skriv til Folketinget og bed sekretariatet om at sørge for at partierne får en kopi af dit brev.


Vh. Benny Kühnell
Skjult indlæg
#5
Niels Riis Ebbesen skrev 20. juli 2011 10:15
Hej Benny, hvad skulle det hjælpe at skrive til politikerne, det er jo dem og i særdeleshed en stribe skiftende justitsministre, som har ført en politik, der har medvirket til, at politiet gennem de sidste 10 - 20 år er blevet mere og mere lukket.

Hvis vi skal være meget præcise, så startede det faktisk helt tilbage i 1982 da politiet ryddede Allotria-huset, for ind til da, der havde pressen altid været meget loyale overfor politiet, ved den mindste uro blev demonstranter konsekvent betegnet som uro- og ballademagere, og på billedsiden blev politiet altid skildret som den gode part, der på heroisk vis værnede samfundet mod stenkastende BZ'er og venstrefløjsaktivister.

Men BZ'ernes flugt fra Allotria gennem en hemmelig tunnel gjorde det umuligt at fremstille dem som agressive ballademagere, der kun ønskede en konfrontation med politiet, og det skabte faktisk et journalistisk vendepunkt, hvor politiet ikke længere fremstod som den gode part. Historien om BZ'erne der i al fredsommelighed smuttede væk gennem en tunnel som de møjsommeligt havde gravet, den var jo langt mere spændende, end at skrive om at nogle politifolk med kran blev hejst op i tredie sals højde i en container, hvor de huggede et hul gennem muren ind i Allotria-huset.

Udviklingen hen i mod, at medierne i højre grad også beskriver sagerne fra demonstranternes synsvinkel, den fik for alvor et skub ved uroligheder den 18. maj 1993, hvor politiet skød på demonstranterne. Og den efterfølgende behandling af sagen i medierne gjorde, at politiet ikke længere opfattede journalister, pressefotografer og medierne som loyale medspillere.

Siden da har der været sag på sag, hvor pressefotografer og TV-fotografer har taget billeder, som har vist politiet i situationer, hvor deres magtanvendelse har været så hårdhændet, at den ikke har kunnet forsvares som rimelig og nødvendig.

Og det har jo medført, at skiftende justitsministre har måttet undsige det politi som de er den øverste chef for, og det har naturligvis resulteret i et meget stærkt ønske om, at begrænse pressens mulighedder for en tæt kontrol af politiet.

Så i dag står vi i den situation, at pressen blot skal konstatere og ta' konsekvensen af, at politiet opfatter medierne som en modspiller, som de helst er fri for.

Med venlig hilsen
Niels Riis Ebbesen
Skjult indlæg
#6
Benny Kühnell skrev 20. juli 2011 11:17
Til Niels Riis Ebbesen.

Din fremstilling af problematikken er helt rigtig. Selv kom jeg meget på Nørrebro da jeg er vokset op der. Min gamle mor boede der stadig da alt det med Alotia, Bz bevægelsen og kampben om byggeren foregik.

Du skriver endvidere, at det ikke nytter at skrive til folketingets politiske partier, da det er dem der ønsker pressen skal holdes ude, så politiet kan gøre hvad de vil.

Hvis det virkelig skulle være sandt er DEMOKRATIET i Danmark lavet om til en POLITISTAT med dertil hørende hemmeligt politi.

Jeg tror ikke på det var politikernes mening at gøre dette. Tvertom tror jeg, at politikerne ikke har fødderne plantet på den samme jord som den øvrige danske befolkning, og de derfor, på grund af uvidenhed ogpolitiets dygtige spindoktorer, har lyttet lidt for meget til politiets ønsker og begrundelser, uden at de har kunne gennemskue konsekvenserne for den almindelige danske gennemsnitsborger.

Politiet kan som så mange andre, ikke lide at blive taget med bukserne nede. Det ændre dog ikke på det faktum, at politiet også skal overholde landets love.

Derfor er det en god ide´at skrive til politikerne, da de efterfølgende ikke kan nægte kendskab til de faktiske forhold. Jo mere man skriver til dem jo bedre er det.

Vh. B.K.
Skjult indlæg
#7
Niels Riis Ebbesen skrev 20. juli 2011 20:43
Hej Benny, politikerne har udmærket været klar over konsekvenserne ved at gi' politiet større beføjelser og et udvidet råderum, og de sidste 10 års udvikling er sket med fuldt overlæg, det handler om, at danskerne er tryghedsnarkomaner, og det store flertal af vælgerne har været mere end villige til, at give afkald på en lang række demokratiske rettigheder, for at gi' politiet nogle værktøjer i kampen mod terroerisme.

Qua den udvikling som jeg har opridset i mit forrige indlæg, så er politiets holdning, at medierne mere er en modspiller end en medspiller, og derfor er det blevet sådan, at politiet helst er fri for fotografer og journalister, når de udfører politiforretninger, og politiet nøjes med at bruge pressen, når de har sager og budskaber, som de gerne ser, at medierne omtaler.

Allerede nu er det jo sådan, at politiet har informations og pressemedarbejdere, som serverer historierne på den rette måde for journalisterne, og om få år vil det med garanti også være sådan, at politiet også optager og leverer billeder og videoklip til fri afbenyttelse i medierne.

Og det har i mange år været spil for galleriet, når politiets ledelse holder møder med pressens repræsentanter og lover, at de vil give journalister og pressefotografer bedre arbejdsvilkår i fremtiden, sådanne løfter er i øvrigt en gratis omgang.

Med venlig hilsen
Niels Riis Ebbesen
 

Alle rettigheder til de anvendte billeder på dette site tilhører den enkelte fotograf. Det er derfor ikke tilladt at anvende disse foto uden tilladelse fra fotografen.

Valid XHTML 1.0 StrictValid CSS!
Pressefotografforbundet
Gl. Strand 46 · 1202 København K

Kontakt Pressefotografforbundet

Dansk Journalistforbund