RSS

image2use

Skjult indlæg
avatar
#1
tangø skrev 19. oktober 2004 19:52
:-I

Kære kolleger ! Kan man overhovedet føle sig tryg ved Image2Use, når man sådan frigiver sit materilale på et spotmarked ? Hvad med alle os, der laver kunst ? Bliver det så pludselig tilladt for stryhns leverpostej at anvende et kunstværk, bare fordi de kan betale ?
Hvor er med andre ord Droite de morale henne af ?

SU

Tangø, http://www.popkunst.dk
Skjult indlæg
Æg Foto: Peter Thornvig
Ikke medlem
#2
Peter Thornvig skrev 20. oktober 2004 11:22
Kære Christian Tangø.

Godt nok er billeder et vigtigt råstof, og olie for sindet, men spotmarked er der med Image2use på ingen måde tale om.

Fra Image2use sælges digitale billedfiler til alle former for reproduktion. Ikke originale værker i billedkunst forstand. Det vil sige at kunderne kan købe retten til at anvende et billede til et specifikt formål og samtidig får en digital billedfil så billedet kan reproduceres.

Priserne er "faste", dog således at forstå at rettighedshaverne selv kan regulere prisen for anvendelser og afstikke grænserne for disse. Altså ikke noget "spotmarked" Og slet ikke fordi Copy-Dan Billedkunst, efter køb foretages stikprøve kontroll af anvendelser.

De billeder jeg så på din hjemmeside er i øvrigt glimrende eksempel på at der i malernes billedverden, er rigtig mange muligheder for at malerier ikke kun er henvist til sømmet på vægen, men også kan indgå som illustrations materiale.

Den unikke kombination af foto, maleri, tegning, grafik m.v. i Image2use som ikke er set før, er uden tvivl en stærk kombination, der med sikkerhed vil skabe et godt online tilbud til glæde både for kunder og rettighedshaver.

Venlig hilsen
Peter Thornvig

Skjult indlæg
avatar
PF-Medlem
Kreds 4
#3
Hans Otto skrev 20. oktober 2004 11:31
Til Tangø.

Måske har du misforstået hvad det er Image2Use tilbyder medlemmerne?

Hvis man tilslutter sig og lægger KOPIER af sine værker i I2U, bestemmer man fortsat selv hvordan værkerne må/kan anvendes/reproduceres af eventuelle brugere.

Der er mulighed for at fravælge om hvert enkelt indlagt værk må bruges til henholdsvis religiøse- , politiske- eller reklame-formål. Desuden er der mulighed for at prisfastsætte hvert enkelt værk, så der er ikke tale om "at frigive" noget som helst.

Det er naturligvis først og fremmest frivilligt at tilslutte sig I2U. Hvis ovennævnte muligheder ikke er tilfredsstillende, så skal man ikke lægge sine værker på I2U, så enkelt er det vel.

Hvis du er inviteret til at deltage i medlemsmøderne om Image2Use, synes jeg du skal møde op og høre om billeddatabasen - du er velkommen!

Med venlig hilsen
Hans Otto
(medlem af bestyrelsen i I2U)

Skjult indlæg
#4
Lars Bahl skrev 20. oktober 2004 16:29
hej Christian Tangø

Hvordan er det med ophavsretten til de fotoelementer der indgår i malerierne på http://www.popkunst.dk.
Som jeg kan se er der tale om print af andres fotografier, der er malet på ????

vh Lars Bahl
Skjult indlæg
avatar
#5
Christian Tangø skrev 6. november 2004 12:14
Når jeg anvender ordet "spotmarked" er det for at signalere, at vi kan være nogle, der slet ikke er interesserede i, at vore værker bliver offenttliggjort i anden form, end den de har. Her syns jeg heller ikke jeg fik klart svar på Stryhns-problematikken. Jeg er klar over, at jeg muligvis tilhører en minoritet, men jeg har faktisk meget svært ved at se, hvorfor en biledkunstner skulle ønske at sætte sine malerier (ja ja, i affotograferet tilstand) til salg som "billigt" illustrationsmateriale i aviser, på Stryhns osv.
Her til kommer, at udbuddet af disse lagervarer indenfor fotos og illustrationer næppe virker fremmende for nyproduktion. Er det ønskeligt ? Vil vi gerne ha dåseartikler med genrbugsillustrationer ?
Nogen må give mig den syvende indsigt om I2U. Jeg fatter simelthen ikke meningen andet, end som nogle fotografer, der gerne vil sælge ud af overskudslageret af gamle fotos.
Skjult indlæg
#6
Lars Bahl skrev 6. november 2004 18:23
Er det ikke meget godt for en billedekunstner at kunne hente arkivbilleder ned fra nettet for at male på dem og er det ikke lige præcis det som Christian Tangø gør ????
Billige eller gratis visuel værdi (fotografier) kan dermed få nyt liv som orginale kostbare kunstværker.
Jeg vil meget gerne høre hvor Christian Tangø får sine fotoelementer fra ?

vh Lars Bahl
Skjult indlæg
avatar
#7
Christian Tangø skrev 7. november 2004 11:14
dine insinuationer overfor et medlem af dansk journalistforbund er direkte krænkende og totalt uforskammet. Havde du gidet undersøge sagen ville du vide, at jeg har samarbejdsaftaler med polfoto samt i de konkrete tilfælde en lang række danske pressefotogrgafer. Hertil komer en lang række specielle forhold i den genre der hedder satire. Prøv dog at undersøge hvad jeg laver. Jeg opnår rettigheder til elller fotograferer selv hvorefter jeg med en pisssedyr proces håndtrykkker dem på lærred, maler, trykker viderer osv. i collageform.
Skjult indlæg
billede
Ikke medlem
Kreds Fyn
#8
Geert Mørk skrev 7. november 2004 11:38
Hov - hov - hov!!!!
Lad os lige få kammertonen i denne debat. Det skulle nødig ende som på Freelancegruppens Ping-pons sider, hvor gensidig tilsvining af hinanden mere er reglen end undtagelsen.
Lad os holde den gode tone på denne side.
TAK.

Venlige hilsner
Geert Mørk
Skjult indlæg
#9
Lars Bahl skrev 7. november 2004 13:07
OK Christian Tangø

Det er ikke min mening at krænke din brug af stockfoto.
Jeg har forsøgt at undersøge din brug af fotoelementer, med spørgsmålet i mit indlæg d. 20 oktober uden at få svar og det har jeg så fået nu, ok.
Jeg er glad for din forklaring, og der er tilsyneladende ikke nogle problemer her.
Jeg han også forstå at du, med din brug af fotoelementer, er glad for at der er fotografer der vil: sælge ud af overskudslageret af gamle fotos, som du selv skriver.
Hvis nogle skal føle sig krænket her, er det vel mig, på vejene af alle fotografer ved at du nedladende omtaler I2u som et spotmarked. Sig mig så, hvor kan vi fotografer ellers få mere for vores billeder solgt, end i de mulige billedbureauer.
Du må kende til det, som køber af fotografier i polfoto.

Du må meget gerne fortælle lidt mere om den aftale du har med polfoto. Hvad betaler du for et billede der?

Og vigtigt: dette er ikke personligt, men pricipelt ment, og dine billeder er gode eksempler på hvordan man kan øge den visuelle værdi med brug af andre billedeelementer. Dine malerier er så at sige denne debat.

jeg håber at dette indlæg har klang af kammertonen
venlig hilsen Lars Bahl
Skjult indlæg
avatar
#10
Christian Tangø skrev 7. november 2004 13:45
Min anvendelse af Polfoto begrænser sig hovedsagligt til de tilfælde, hvor danske pressefotografer ikke kan levere billedet, f.eks. fordi der er tale om internationale arkivbilleder fra vores fælles erindring.
Selve mit virke som billedkunstner (medl. af DJ samt DBF) består i, at stille spørsgsmål ved medierne, deres virkning samt fotografiet som bærer af "sandheden", den problematik der benævnes "virkelighed og repræsentation". Som billledkunstner (og lejlighedsvis provokatør) har jeg opnået en vis respekt indenfor denne genre.
Det er derfor klart, at jeg ville have det dårligt med, at se et af mine værker til brug for illustration, uden at opgaven var givet mig specifikt, specielt da der gerne ligger politiske / samfundsmæssige kommentarer i mit virke. Man kan også sige, at selve mit virke som billedkunstnere er at "løfte" fotografiet fra dets papirform til - som tryk - at blive 100 pct. akryl på lærred. Derfor er min personlige motivation for I2U meget lav. Jeg kan ikke se, hvad jeg skal bruge det til.
Det er fortsat min mening, at gode artikler bygger på originale idéer og at der skal fotograferes originalt og individuelt til dem. Min indvendning er, at discountpublikationer forledes til at bruge sådan en bank til dårligere illustrationer, i stedet for at sende en PF ud på opgaven. Man kan så indvende, at der allerede er f. eks. polfoto og andre billedbureauer, og spørgsmålet er så, om disse i højere grad fungerer som fælles hukommelse. Og hermed også være sagt, at der er et behov for arkivbileder. Og så skal jeg ikke gøre mig klog på, om det vil give en højere kvalitet i forhold til de nuværende banks eller bedre aftaler for PF-ere. Jeg tillader mig bare stadigt at tvivle på, at BILLEDKUNSTNERE vil få noget seriøst ud af at deltage. Hvor stor er chancen for at et eller andet abstrakt maleri vil blive brugt som illustration ? Og vara det ikke bedre, at vedkommende billedkunstner / tegner / illustrator direkte blev hyret til opgaven ?
Endelig er der jo chancen for, at blve "spottet" på spotmarkedet (der var nu ikke noget specielt nedladende over det, spotmarked anvendes også indefor olieindustrien), altså at få opgaver, fordi man bliver spottet på I2U. Min erfaring siger mig imidlerdtid, at kommandovejene er HELT anderledes, og desuden må jeg henlede opmærksomheden på, at arbejdsløsheden i f. eks. Visuelt Forum er flere end hver 6. (jeg er medlem af visuelt forum, men fungerer som du har bemærket IKKE som illustrator).
Jeg ville oprigtigt gerne kunne forstå den dybere mening med I2U, men det kniber fortsat !
Skjult indlæg
#11
Lars Bahl skrev 7. november 2004 14:38
kære Christian Tangø

Som den billledkunstner (og lejlighedsvis provokatør) du er, vil jer hermed provokerende spørge dig:
Hvad betaler du for et fotografisk element, for at få rettighedden til at bruge det i et maleri ?
Og hvilken konkret aftale laver du med Polfoto/fotografen, for at få lov til at bruge fotografier ?


venlig hilsen Lars Bahl
Skjult indlæg
billede
Ikke medlem
Kreds Fyn
#12
Geert Mørk skrev 7. november 2004 20:13
Hej Tangø.

Hvis du ikke kan se, hvad du skal bruge i2u til, så er du jo hjertens velkommen til ikke at benytte dette enestående tilbud.
Vi er masser af fotografer, der sagtens kan bruge det. Og du kan nok ikke forvente, at bestyrelsen for i2u kan afdække dine personlige behov for en distributør af dine værker.
Betragt det som et tilbud på lige fod med andre bureauer/gallerier osv. Og drop det, hvis det ikke er noget for dig.

Mvh
Geert Mørk
Skjult indlæg
avatar
#13
Christian Tangø skrev 8. november 2004 10:11
jeg kan ikke rigtigt se hvad du skal bruge de informationer til, og slet ikke hvad forumet her skal bruge dem til. Der er mig, og så mig i landet her, der laver bílleder på denne måde, der iøvrigt - som nævnt - teknisk set i sig selv er en enormt fordyrende proces, så jeg tvivler på at min anvendelse af de fotografika kan være interessant for andre. Hvis du kan motivere din forespørgsel nærmere er du velkommen til at maile til mig.
Men til alles orientering kan jeg nævne, at - bortset fra ganske få optagelser fra polfoto måske ca. 15 ialt- sker al anvendelse efter direkte personlig kontakt til og aftale med pressefotografen.
Du kan jo sætte lignende underlige forespøgsler op til lise rønnebæk og alle andre illustratorer, der anvender fotgrafika i collageform. Men ligger der en reelt motiveret interesse bag hører jeg gerne fra dig.

Jeg anser hermed debatten om I2U afsluttet for mit vedkommende. Jeg har efterlyst nogle faglige kommentarer til nyoptagelser contra stock samt til hvad billedkunstnere kunne bruge I2U. Jeg er ikke blevet klogere.

venligst Christian Tangø
Skjult indlæg
#14
Lars Bahl skrev 8. november 2004 11:53
Jeg mener at oplysninger om brugen af arkivfoto er meget relevant i denne debat, der handler om hvordan man kan skabe værdi ud af ens ophavsret.
Debatten handler om hvor brugbar I2U kan blive for billedemagere. Det handler om at få sat system i ophavsretten til gavn for alle.
Hvis nogle bruger elementer af mine billeder til at skabe nye billeder, har jeg da krav på en del at den værdi de skaber. Dette er hvad et billedebureau kan hjælpe mig med.

Christians Tangø er både køber/bruger af arkivbilleder og kunne selv blive sælger af de malerier der bliver skabt ud fra disse pressebilleder. Tangø er kritisk, overfor hvordan hans egne billeder kan blive brugt i et billedebureau som I2U. Det kan jeg godt forstå, da han om nogle må vide, hvilken gavn han selv har haft af arkivbilleder.

Måske er jeg ikke oplyst ordenlig, men jeg ville gerne kende mine rettighedder i forhold til hvis en tegner brygger videre på et af mine billeder. Hvordan vil I2U varetage mine rettighedder i sådan et eksempel ?

Tangå har åbenbart en erfaring med billedebureauer som har fået ham til at tage afstand til selv at anvende mulighedden, bort set fra, som underlevenradør.

men kunst er også noget andet end pressefotografi.

De konkrete oplysninger vil jeg bruge, til at kunne forstå alt dette ordenllgt.

vh Lars Bahl
Skjult indlæg
avatar
#15
christian tangø skrev 8. november 2004 14:29
Jeg ikke blot kunne men sælger selfølgelig mine malerier. Men jeg er næppe bruger/køber i nogen normal forstand af hverken copyrightloven eller set i forhold til markedet for stockfotos. Jeg må opfordre hr. Lars Bahl til at finde et andet offer i sin jagt på en polimik.
Jeg må således pointere, at jeg er kunstner, og ikke publicist.Jeg handler normalt ikke, og meget sjældent polfoto. Når det er sket, er det fordi en række historiske fotos kun kunne findes på denne måde. Normalt SAMARBEJDER jeg med dine (mine) kollegaer, Lars. Jeg har således i et enkelt tilfælde brugt billedbureau, fordi der var tale om HISTORISKE fotos.
Jeg er således ikke BRUGER af hverken biledbureauer eller PF'eres arkiver, men indleder forskelige samarbejder.
Jeg afviser principielt ikke muligheden for brug eller leverance (for PF-ere) til baser, men forøgte en principiel debat om ny-produktioner contra anvendelse af arkiv. Hertil kommer, at jeg PERSONLIGT ønsker at have den FULDE konktrol over, hvorledes mine værker anvendes. Jeg tror, at vi har at gøre med en forståelsesafgrund mellem fotografer og kunstnere: Du lever af at få dine fotografier offentliggjort, jeg lever af at sælge et originalt værk, OG ØNSKER KUN DETTE OFFENTLIGGJORT EFTER NÆRMERE aftale, typisk i forbindelse med artikler om min kunst.
Til det mere juridiske: normalt vil dine rettigheder være udstrakt ud over det egentlige medie, dvs. en tegner, som - beviseligt - har kopieret dit foto, vil være hjemfalden til erstatning. Collager, dvs. papir fra allerede offentliggjorte tryksager kan frit anvedes i nye collager, MEN, disse kan ikke reproduceres igen uden at tage hensyn til de oprindelige rettighedshavere, såfremt disses værker er genkendelige.
Endelig er der indenfor satire / komentarer / politisk satire nogle langt videre rammer for, hvad der kan lade sig gøre / hvad man må finde sig i. Også som kunstner.
Men jeg tror virkelig vi er ude i den yderste periferi af debatten om I2U. Og som du nævner: Kunst er noget andet end pressefotografi. Og det var mit ærinde, at stille spørgsmål ved, hvad kunstnere skulle i I2U.
Når det drejer sig om elektroniske collager kunne du jo lige tage sidste nummer af vores fagblad og kigge collagen på side...(øh...) igennem, for at se om al jura er overholdt. Det er den nok. Hvis du vil kigge på et eksempel på noget jeg selv har spekuleret over som værende virkelig dubiøst mht. til copyright skulle du kigge på www.hornsleth.com . Jeg har ikke lige selv ville røre ved det, da manden lever af tomhjernet publicity, men du kan jo prøve at kigge på det.
Lad mig til slut påpege, at der er stor forskel på, hvor seriøst kunstnere arbejder. Med det enorme antal kunstnere der er, er der selvfølgelig mange kopister, folk der leger med et udtryk uden at have nogen idémæssig overbygning osv. Her vil selvfølgelig sikert også kunne findes folk, der på forskellig vis krænker andres rettigheder.
god jagt

Christian Tangø
Skjult indlæg
avatar
PF-Medlem
Kreds 4
#16
Hans Otto skrev 9. november 2004 12:03
Kære Lars Bahl.

Det er iflg. Ophavsretsloven ikke tilladt andre at anvende/gengive dine fotografier uden aftale med dig.

Hvis du ved aftale videregiver retten til at anvende dine billeder i et nyt værk, vil det udelukkende være den, som har frembragt det nye værk, der har ophavsretten til det (nye værk).

Hvis dine fotografier misbruges (også hvis de f.eks. anvendes uden tilladelse i nye/andre værker), vil du både kunne få juridisk hjælp i DJ - og hos Image2use/Copy-Dan, såfremt det oprindelige billede er indlagt hos Image2use.

Så vil jeg for øvrigt personligt foreslå at debatten med Herr Tangø stopper.

Med kollegial hilsen

Hans Otto

Skjult indlæg
Sisse Jarner, fotograf
PF-Medlem
Kreds 1
#17
Sisse Jarner skrev 11. november 2004 16:58
Kære Tangø,
Jeg er ret undrende over dit angreb på Image2use.Det er en frivillig beslutning om man vil være med. Du undrer dig over hvad kunstnere vil bruge Image2use til - jeg arbejder dagligt som pressefotograf, men laver desuden fotocollager (af mine egne billeder). Dem udstiller og sælger jeg. Da jeg betragter mig som pressefotograf OG billedkunstner (medlem af PF og Danske billedkunstners Fagforening ) ser jeg Image2use som et fantastisk godt tilbud til at sælge mine collager.
jeg føler mig ikke for fin til at komme ud til folk med mine billeder,det er faktisk derfor jeg laver dem, desuden kan du jo selv vælge hvad de må bruges til.

vh
Sisse Jarner

Skjult indlæg
avatar
#18
christian tangø skrev 12. november 2004 11:43
Kære sisse. Jeg vover pelsen og svarer dig, selv om HO vist har henstillet, at debatten med Herr Tangø stopper

sisse jarner skrev:

> Kære Tangø,
> Jeg er ret undrende over dit angreb på Image2use.

jeg angriber som sådan ikke I2U. Jeg stiller en række fagpolitiske og kritiske spørgsmål som:
Er det en ønskelig udvikling at bidrage til øget anvendelse af stockfotos i publikationer fremfor at anvende nyoptagelser ?
1/6 af visuelt forums medlemmer er arbejdsløse. Er det så genialt at lægge en masse illustrationer ud på nettet fremfor at hyre grafikere / illustratorer til de konkrete opgaver ?
og endelig: Hvad skal billedkunstnere, der producerer og sælger originaler på lærred bruge I2U til ?

Det er en
> frivillig beslutning om man vil være med.

Det er klart. Men når ens fagforening kommer med et tilbud, og det er bakket op af en række beslægtede fagforbund må man jo forholde sig til sagen. Jeg er jo ikke mere forstokket, end at jeg prøver at se MULIGHEDER fremfor begrænsninger.

Du undrer dig over
> hvad kunstnere vil bruge Image2use til - jeg arbejder dagligt
> som pressefotograf, men laver desuden fotocollager (af mine
> egne billeder). Dem udstiller og sælger jeg. Da jeg betragter
> mig som pressefotograf OG billedkunstner (medlem af PF og
> Danske billedkunstners Fagforening ) ser jeg Image2use som et
> fantastisk godt tilbud til at sælge mine collager.

Jeg kan sagtens forstå, at du kan have et ønske om at sælge dine pressefotos - jeg kan forstå du har "et omfattende arkiv" - gennem et bureau, selv om jeg stadig må fastholde mit principielle spørgsmål om nyoptagelser contra arkiv.
Men det med dine collager forstår jeg ikke. Du kan jo ikke sælge originalkunst gennem I2U. Du må mene , at du håber på at kunne sælge reproduktionsretten til dine collager gennem I2U. Dermed betragter du dem - ud over deres kunstneriske værdi - som illustrations-objekter. Det er jo fint nok for dig, hvis det er sådan. Jeg vil bare igen påstå, at det ikke har så meget med selve billedkunst-problematikken at gøre.

> jeg føler mig ikke for fin til at komme ud til folk med mine
> billeder,
det er faktisk derfor jeg laver dem,

Det er en meget lang diskussion, sisse. Ville du syns det var fedt at se dine fotocollager reproduceret og solg i IKEA eller Idé-møbler ? Måske, jeg kender billedkunstnere, der har valgt den vej, og fred være med det. Men kunstverdenen er ret speciel på det område. Jeg siger konstant nej til gallerier og udstillingssteder, dels for at beskytte mine nuværende gallerister og dels fordi jeg ikke er interesseret i, at en kunde der lige har købt et maleri på et anerkendt galleri går ned ad gaden og kan se et af mine værker i "inspiration". Vi to kan måske godt blive enige om det snobbede i denne markedsmekanisme, men det er markedets regler.

Noget helt andet er så MASSEMEDIERNES brug af billeder, og det er vel egentlig det, der er til debat her.
Hvis du laver en søgning på mit navn vil du se, at jeg går MEGET langt for at udbrede kendskabet til min kunst: Totalteater med Troels Trier, Provokationsudstilling på Holte Hovedbibliotek, Demonstration foran sommerudstillingen i Tistrup, Pornoevent i Århus Festuge....Du kan endnog finde mig både i den poppede version i det kommende nummer af "Tidens Mand", eller i det nye år i Magasinet Kunst. Men jeg lader ikke mine malerier indgå som ILLUSTRATIONER sådan uden videre.


desuden kan du jo
> selv vælge hvad de må bruges til.

Det har jo været mit hovedspørgsmål hele tiden, men jeg syns ikke at få et klart svar. Kan jeg have affotgraferinger af mine værker liggende på I2U hvis ingen må bruge dem uden efter nærmere aftale ?

Lad mig prøve at illustrere dillemaet: Generelt ønsker jeg ikke at blive brugt som illustration for en eller anden artikel eller novelle. Principielt set mener jeg, at den slags opgaver hører til hos illustratorer. Men jeg kan da ikke afvise, at jeg i enkelte tilfælde ville sige ok. Men hvis jeg ikke har mulighed for at godkende i hvert enkelt tilfælde kunne jeg jo i teorien risikere, at et af mine værker havnede i Tidens Mand som illustration af en pornonovelle. Det ville nok ikke lige være så fedt.


De bedste hilsner

Christian Tangø

 

Alle rettigheder til de anvendte billeder på dette site tilhører den enkelte fotograf. Det er derfor ikke tilladt at anvende disse foto uden tilladelse fra fotografen.

Valid XHTML 1.0 StrictValid CSS!
Pressefotografforbundet
Gl. Strand 46 · 1202 København K

Kontakt Pressefotografforbundet

Dansk Journalistforbund